JOB OPPORTUNITIES

Job Opportunity!

COMMUNITY EXECUTIVES (02 Positions)

(8:00am – 5:00pm / 12:00pm - 8:00pm)

 

Responsibilities:

  • Managing membershi

    July 04, 2019

Ignite ភ្នំពេញជំនាន់ទី៤ បានវិលត្រឡប់មកវិញហើយ ជាមួ

Ignite Phnom Penh ជាវេទិកានិយាយជាសាធារណៈដ៏ប្លែកមួយ ដែលមានការចូលរួមពីវាគ្មិនចំណ

November 15, 2018

កម្មវិធី SPARK.3 “ប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិត និង អនាគតកា

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលស្រមៃពីការងារនាថ្ងៃអនាគតដែរឬទេ? តើអ្នកគិតថា ប្រ

October 26, 2018

អ្នកគួរវិនិយោគអ្វីខ្លះលើខ្លួនឯង មុននឹងវិនិយោ

មុននឹងឈានទៅដល់ការវិនិយោគលើអាជីវកម្ម អ្នកគួរតែចំណាយពេលយ៉ាងតិច ៣ឆ្នាំ

September 20, 2018

ចំណុច៥ ដែលអ្នកគួរប្រើប្រាស់កន្លែងធ្វើការរួម (C

ចំណុច៥ ដែលអ្នកគួរប្រើប្រាស់កន្លែងធ្វើការរួម (Coworking Space) ពេលចាប់ផ្តើមអាជី

September 19, 2018

"How to Do an Effective Presentation at Your Workplace"

He finished his Bachelor and Master degrees in TESOL from IFL. Currently, Kosal is a part-time professor at PUC, teaching Strategies for Oral Communication to senior students and a freelance public

September 16, 2018

6 ជំហ៊ានសំខាន់ៗ ដើម្បីក្លាយខ្លួនជាអ្នករចនាកម្

Born and raised in Phnom Penh, I always interested with technology. I was graduated with a major in Information Technology Economics. Upon receiving his degree, he immediately started his career in

September 16, 2018

Developing Roadmaps for Startups

ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកលក់ជាង៤ឆ្នាំ ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្

September 16, 2018

វិធីកសាងស្លាកសញ្ញាដោយខ្លួនឯង និងធ្វើឲ្យមហាជន

Monypich is currently the Co-Founder and Managing Director of Tube Café. She is responsible for financial success and growth of Tube Café’s business in order to accomplish company’s

September 15, 2018

“ការប្រឈម និងឱកាសក្នុងអាជីពនិពន្ធ”

ឌីណារៀនផ្នែកធនាគារ និងTESOL តែគាត់បានចូលធ្វើការជាអ្នកសារព័ត៌មាន នៅស្ថាន

September 15, 2018

"កំហុស ៥ ដែលខ្ញុំបានធ្វើពេលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម"

ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកលក់ជាង៤ឆ្នាំ ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្

September 15, 2018

Free Coworking Day

The Desk Coworking Space presents to you a free co-working day.

Come and experience what is our co-working all about! Bring your laptop and start working.

If you are around, fee

September 10, 2018

Cambodia Careers Convention

CareersCon (or Cambodia Careers Convention) is a careers building conference comprises of a career forum, a job expo, series of soft skill masterclasses, and a digital hub portal. It provides caree

September 10, 2018

កម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាស្តីពី ”ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិ

កម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាស្តីពី”ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងការស្រោចស្រង់ខ្

September 08, 2018

បុគ្គលល្បីៗជាង ៤០រូបនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសន្

ភ្នំពេញ៖ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (សាលាតិចណូ) នៅថ្ងៃទី១៥ដល់ទី

September 04, 2018

General Public Speaking and Self-Development

Congratulation to the PSA batch 6 and also known as “LOTUS” team for completing the training for General Public Speaking and Self-development Band I. Stay tuned for the upcoming program

September 04, 2018

Our Community at Startups Expo

Special thanks to Anussa Event for having our community there. We are pleased to bring our people to the next level. Meet our community at Startups Expo, Koh Pich Building L. 

September 01, 2018

The Desk Coworking Space

ជួបជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មពីវិស័យផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីតាំងបង្ហាញ

August 30, 2018

Partnership with "Be Your Own Hero"

We are pleased to announce a new partnership with Be Your Own Hero for its second generation. Be Your Own Hero is the club established for mentoring young Cambodian girls who wish to become a bette

August 27, 2018

Marketing for Startups

A FREE sharing session on Marketing for Startups. 
Branding & Marketing Insights: Learn Top Brand Design Strategies To Build Physical Product Brand & Grow Your Business.

August 26, 2018

How to Manage Domain Name and Web Hosting

Meet Mr. Lim Socheat, Co-Founder of AngkorDev. He will share how to manage domain name and web hosting. This sharing session will be covered:

• Introduction of the process of website

August 13, 2018

Monthly Members Gathering

The Desk not only offers startups a place to host meetings and grow, but it is also a creative community for people to share their passions and learn from one another and build a very meaningful ex

July 16, 2018

Be Your Own Hero

Be Your Own Hero is discussing how to do "Making Decision" at the same time conducting Wrap up session at The Desk. It’s awesome to see this kind of initiative for Cambodian women.<

July 15, 2018

One Year Anniversary & Monthly Members Gathering

Enjoy Our One Year Anniversary & Monthly Members Gathering!

A year seems like a day that we have been through with our team and members. We could not have come this far without the lo

July 13, 2018

Community Partner

As a community partner to Echelon Summit, we are glad to share the information about Echelon Summit 2018, which is held in June 28-29, 2018 in Singapore. If you suppose to attend the event, you can

June 12, 2018

ការចែករំលែកបទពិសោធ នៃការនិពន្ធប្រលោមលោកបែបប្

តើអ្នកណាខ្លះជាអ្នកគាំទ្រស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធ ប៊ុនចាន់ សុក្រសិរី?

June 10, 2018

Discover the Inspiration, Conquer the Startups Journey

The Event “ Discover the Inspiration, Conquer the Startups Journey “ has come to a close successfully. Fulfilling the expectation of both the host and the attendees. We hope that everyo

June 02, 2018

"Discover the Inspiration, Conquer the Startups Journey"

The Event “ Discover the Inspiration, Conquer the Startups Journey “ has come to a close successfully. Fulfilling the expectation of both the host and the attendees. We hope that everyo

June 02, 2018

Community Partner

As a community partner to "Techsauce Global Summit", we are glad to share you the information about Techsauce, which is held in June 22-23, 2018 in Thailand. If you happen to visit and jo

May 31, 2018

Kick Off Meeting

Kick off meeting with our moderator and speakers for the event this weekend. We stand ready for the event. Thanks to our members here for their kind contribution to make it happen.

May 29, 2018

Welcome Pack from COWORKER.COM

The wait is now over! Really appreciate to coworker for the welcome pack. The Desk is now featured and recommended on coworker with almost 60 members rates and reviews. Special thanks 

May 28, 2018

Twinning Coworking Community

It is a new scheme to join together coworking spaces across the globe through the administrative process of twinning.

Twinning will enable coworkers to discover and share with people in d

May 22, 2018

“Discover the Inspiration, Conquer the Startup Journey.”

Cambodia’s startup sector growth rate has been rising in the past few years. As the young entrepreneur continues to establish their startups, they are bound to face some common challenges. So

May 16, 2018

"How to Build Brand Identity"

After our sharing session ended, everyone actively involves in a networking session while enjoying a cup of café sponsored by Tube Café.

We are really happy to get to know a

May 05, 2018

“How to Build Brand Identity”

Today, we successfully host a sharing event on “How to build brand identity” with Ms. Sou Monypich, one of our Co-Founders and Managing Director of  Tube Cafe as the honorable spea

May 05, 2018

The World Fish Migration Day

The World Fish Migration Day (WFMD) is a one day global celebration to create awareness on the importance of open rivers and migratory fish and it is coordinated by the World Fish Migration Foundat

April 20, 2018

Happy Khmer New Year

Happy Khmer New Year! May the New Year Angle bless you all with peace and happiness. May you and your beloved people be well, healthy and happy in New Year!

April 12, 2018

Free Coworking Day & Community Gathering

Reaching the next milestone in success would require hours of hard work and commitment. Importantly, it would not happen without actively participation and cooperation between space and members. It

April 06, 2018

Afternoon Refreshment Session

Afternoon refreshment session intended to help individuals to begin the process of forming themselves into a solid group by getting our members to open up and communicate with everyone. It was so m

April 04, 2018

TEDx AbdulCarimeSt

What an amazing event! Thank to Sath Sodane and his team for all of their hard work! It was so interesting to talk and see all speakers who share their ideas, knowledge and experiences on

March 30, 2018

Empowering Inside Out (EIO)

Empowering Inside Out (EIO) is a training program aims to help youth equip with beneficial soft skills that are crucial for their experience abroad and stand out in society. 
� March 2

March 24, 2018

Pizza Day

The long wait for space renovation is now over. It’s time to get ready for eating and gathering.

Pizza Party was organized by The Desk & Coworker, while we got higher rates and

March 09, 2018

Free Coworking Day

 

Good Morning from The Desk! Today is the first day of March and it’s also a Free Coworking Day as well. If you are looking for workspace for individual or team, just come to

March 01, 2018

Free Coworking Day

Free Coworking Day, just bring your laptop and start working. Come and experience what coworking is all about.

March 01, 2018

Welcome Development Innovation to The Desk

Today we are excited to give a tour of our coworking space to Development Innovation, which aimed to understand more about our business operations, startup programs, previous activities and upcomin

February 23, 2018

CU ASIA TICKET WINNER

Our team is participating in the Coworking Unconference Asia 2018. The event is taken place in Penang, Malaysia, 7th - 12th Feb. We would stand ready to spend an entire week here to learn more abou

February 07, 2018

Ignite 3 Speaker

Ignite 3 speakers will be back together once again at Ignite Roundtable 3 on Feb. 11 at CKCC Seminar Room (1st floor). Have questions left unanswered and want to talk with them? They will be there

January 30, 2018

Book Launching

តើមន្តទឹកខ្មៅសំដៅទៅលើអ្វី? តើអ្នកនិពន្ធណាខ្លះដែលមានស្នាដៃនៅក្នុងម

January 16, 2018

The Desk Year End Party

We would like to express our sincere appreciation to our startups for being here with us.

We also would love to thanks to our members, partners, guest speakers, and participants who had d

December 31, 2017

"How to Optimize Your Business for Local Search"

 

Sharing Session On "How to Optimize Your Business for Local Search", is organized to increase the opportunity of brand building, brand awareness and develop your business

December 08, 2017

The Art of Public Speaking

The sharing session on The Art of Public Speaking, aims to offer tips on public speaking and presentation skills, dealing with public speaking nerves and anxiety, public speaking skills, public spe

December 01, 2017

Ignite Phnom Penh Gathering

 

Ignite Phnom Penh => 19th Nov 2017 They shared their own experiences through public speaking and help each other to improve their speaking skill.

November 19, 2017

Monthly Members Gathering

 

It was a very productive meeting and was able to discuss about Sales & Marketing, which based on our own knowledge, understanding and experiences. The input of our members will

November 18, 2017

Global Coworking Unconference Conference

November 13, 2017

Writer Gathering

November 19, 2017

“ភរិយាខ្ញុំអាយុ១៨ឆ្នាំ”

“ភរិយាខ្ញុំអាយុ១៨ឆ្នាំ” ជារសជាតិថ្មីនៃគូស្នេហ៍ខុសវ័យ របស់កំលោះវ័

November 18, 2017

“The Shift from Traditional to Digital Marketing”

 

As the digital marketing landscape continues to grow at a rapid pace, marketers are faced with new challenges and opportunities within this digital age. The Digital Marketing Shari

October 27, 2017

"Starting Up Architects Business"

"Starting Up Architects Business", sharing session is hosted by our young business startup, which aims to increase the visibility of starting up architects business in the right way inclu

September 29, 2017

Writing Projects and Books Show

Writing Projects and Books Show! The event aims to announce and call for any interest in presenting writing projects, books and also bring the Khmer literature to a new atmosphere and prosperity. T

September 8, 2017

Monthly Members Gathering

 

Long holidays was ended, everyone is back to their roles and responsibilities in their startups biz. We would love to share some pictures from the last monthly members gathering. I

September 8, 2017

Meet The Founder: Norith Kim of The Desk Coworking Space

The Desk is more than just a workspace. Co-founded by Norith Kim in 2017, The Desk has quickly become o

Jun 5, 2018

NETWORKING NIGHT

The Desk is a creative and advanced workspace designed to meet the diverse needs of micro businesses, freelancers, home office workers, entrepreneurs, startups, tech workers, writer

June 22 | 6:00 pm to 8:00 pm

YOUTH

The Desk is a creative and advanced workspace designed to meet the diverse needs of micro businesses, freelancers, home office workers, entrepreneurs, startups, tech workers, writer

June 14 | 5:30 pm to 7:30 pm